A

Słownik reklamowy "A"

Agencja reklamowa
ADVERTISING, to w języku polskim REKLAMA.

AGENCJA REKLAMOWA, to jednostka usługowa o zróżnicowanym przedmiocie i zakresie działania, podejmująca na zlecenie badania marketingowe, opracowująca projekty, wykonująca reklamę i pośrednicząca w lokowaniu reklamy w środkach masowego przekazu. Zadaniem Agencji Reklamowej jest transformacja strategii reklamy przedsiębiorstwa - zleceniodawcy w strategię konkretnego przekazu reklamy. Agencja Reklamowa kreuje wizerunek firmom i pomaga się im rozwijać oraz docierać do potencjalnych klientów poprzez dobrą i trafną reklamę.

AIDA, to formuła opracowywania promocji według wymagań jej psychologicznego oddziaływania. Jej poszczególne elementy oznaczają: get attention - zwróć uwagę, arowe interest - wzbudź zainteresowanie, stimulate desire - budź chęć posiadania, ask for action - wywołaj działanie.

AUDIOMETR, to urządzenie instalowane przy telewizorach w gospodarstwach domowych odpowiednio wybranej i motywowanej grupy konsumentów, służące do badania godzin i czasu oglądania programów telewizyjnych, a zwłaszcza programów reklamowych.
NIE ZNALAZŁEŚ SZUKANEGO SŁOWA?
Napisz do nas - niebawem je dodamy!!!